Onze dorpen

“It takes a village to raise a child” oftewel je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden.
Het is zo waar. En bij Lokaal staan we voor de geborgenheid en eigenheid van onze dorpen,
waar onze kinderen veilig en in gezondheid opgroeien met gelijke kansen.
Dorpen die groeien, en waar minimaal 30% van de nieuwe woningen wordt toegewezen aan
eigen inwoners, zodat het herkenbare blijft en de faciliteiten en verenigingen behouden
blijven. Want bij het dorpse gevoel horen zowel de families, die er al jaren wonen, als
nieuwe inwoners, die bewust voor een dorp kiezen en zich daar vaak voor inzetten!
Onze kleine dorpen koesteren we. Voor Loosbroek en Vorstenbosch willen we een nieuw
Integraal Dorps Ontwikkelings Plan (IDOP) mogelijk maken. Uit de vorige IDOP’s zijn al mooie
dingen voortgekomen.
Ook gaan we voor Loosbroek druk zetten op de totstandkoming van het bestemmingsplan
Hanenbergsestraat.
Onze partij Lokaal is 8 jaar geleden ontstaan en in die jaren flink gegroeid. We hebben een
grote club betrokken mensen. Een kandidatenlijst met 50 vrouwen en mannen uit alle
Bernhezer dorpen. Als partijvoorzitter van Lokaal ben ik hier hartstikke trots op. Heel graag
zetten wij ons de komende vier jaar weer in.
Ons logo heeft 5 harten; een hart voor elk dorp.
We hopen ook deze gemeenteraadsverkiezingen, de derde keer voor ons als Lokaal, weer
van harte op jullie stem en vertrouwen!

Mieke Dobbelsteen – de Mol, voorzitter