Hoe kan het toch dat burgers geen of weinig vertrouwen hebben in de overheid?  Juist om dat vertrouwen weer te winnen is het belangrijk dat burgers met de overheid aan tafel zitten om mee te denken over de besluitvorming. Dat heet dan met een duur woord “participatie”

Dan mag je ook verwachten dat die overheid ook goed luistert naar de burgers en ook de wensen of ideeën van die inwoners zoveel als mogelijk probeert in te lossen. Let wel, het is niet zo dat elk wensenlijstje zomaar gehonoreerd kan worden, het kan inhouden dat ondanks de deelname aan het overleg de overheid (lees: gemeente) toch een afwijkende beslissing dient te nemen. Dat heet dan dat bij een belangenafweging het algemeen belang zwaarder weegt dan het belang van het individu.

Een tijd terug heeft er een participatieproces plaatsgevonden in de wijk Nieuwe Erven omtrent de groenaanplant. Er was door de gemeente een plan gepresenteerd voor de groenaanplant waar inwoners op hebben gereageerd. Zo was het onduidelijk waarom op bepaalde plekken bomen moesten komen, terwijl de betreffende inwoners al veel last ondervonden van bomen in hun omgeving. De gemeente nam een afwijkend standpunt in omdat er ook sprake kan zijn van hittestress in wijken die bestreden diende te worden volgens de gemeente en er daarom bomen aangeplant moesten worden. Maar de gemeente gaf geen antwoord op de vraag waarom die bomen nu juist op plekken moest komen waar bewoners er last van hebben. Zo’n wijk is toch groot genoeg om aan bezwaren van bewoners tegemoet te komen?

Namens Lokaal

Hans Vos