Transitie Landbouw

Ingegeven door creatief ondernemerschap en/of omgevingsfactoren zijn er steeds meer bedrijven die naast de primaire agrarische activiteiten ook andere activiteiten willen ontplooien op hun bedrijf, om zodoende een rendabel en duurzaam toekomstperspectief te realiseren. Huisverkoop van eigen producten is daar een sprekend voorbeeld van, maar er gebeurt veel meer. Zo zijn er al zorgboerderijen en is er al agrarische kinderopvang. Ook wordt er gezocht naar verbindingen tussen recreatie en agrarisch zoals Bed en Breakfast op de boerderij of kamperen bij de boer of de aanleg van een zonneweide (zonnepanelen).

 

Op 8 april 2021 heeft onze gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college is verzocht om uiterlijk dit jaar te komen tot een ‘integraal kansenbeleid’ voor het buitengebied. Dit integraal kansenbeleid moet bijdragen aan een toekomstbestendig ondernemers- en woonklimaat voor het gebied en waardoor ondernemers worden gestimuleerd en mogelijkheden worden geboden om in een grotere diversiteit nevenfuncties of volwaardige andere bedrijfstoepassingen te kunnen ontplooien. 

We moeten afwachten of deze plannen voldoende perspectief opleveren  voor de ondernemers die door willen gaan met de landbouw om eventueel  te verduurzamen en zich verder te ontwikkelen met een toekomstbestendig financieel en bedrijfmatig perspectief!!    

De uitdaging zal zijn om een goede balans te vinden tussen de primaire productie en andere vormen van gebruik in de groene ruimte die we met elkaar delen. 

Bestemmingsplannen vormen vaak een beletsel om nieuwe activiteiten te ontplooien.

Ook in het kader van de Omgevingswet is er nog veel werk aan de winkel om de transitie en ook de nevenactiviteiten mogelijk te maken.

Namens Lokaal, Hans Vos, bestuurslid