Traverse Heeswijk-Dinther in relatie tot Cultureel Centrum St. Servaes

Na ruim een half jaar zijn de werkzaamheden aan de doorgaande weg van Veghel naar Berlicum die dwars door de kernen van Dinther en Heeswijk loopt, weer hervat.
Het niet op voorraad zijn van dezelfde klinkers die in de eerste fase van Heeswijk tot aan de kruising met  de raadhuisplaza zijn gebruikt, was de oorzaak van ruim een half jaar vertraging in de uitvoering.
Nu zult u zeggen, ruim een half jaar, dat is toch een fractie van de tijd waarop de politiek in diverse samenstellingen heeft aangedrongen op verbetering van deze druk bereden weg zonder fatsoenlijke trottoirs. 
We moeten wel heel ver terug, misschien wel 15 of meer jaren. (ik heb maar niet de moeite genomen om het uit te zoeken) 
In de voorbereiding is veel aandacht geweest voor de inwoners en direct aanwonenden om mee te denken, mee te praten en met suggesties te komen.
Deze fase loopt tot aan de Torenstraat en de grens met gemeenschapsaccommodatie Servaes.
Onze partij wordt door veel gebruikers van Servaes gevraagd of de reconstructie in de volgende fase er in voorziet dat er een open en toegankelijk plein gaat ontstaan waarbij de situatie bij de Moerkoal in Middelrode als voorbeeld wordt genoemd.
Wij roepen het college op hier nog nadrukkelijk aandacht aan te besteden nu het nog kan. Zeker in relatie tot de prioriteit die college en raad geven aan de aanwezigheid van gemeenschapshuizen in elke kern van Bernheze. 
 
Jan Bouwman, raadslid Lokaal.