Tussen Donzel en Menzel

Lokaal heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma. Deze week speerpunten in Nistelrode. 

Woningbouw in Nistelrode is van groot belang. Aandacht krijgt de verdere doorontwikkeling van de Zwarte Molenweg, maar in deze planperiode zal ook Weijen-West worden ontwikkeld. Betaalbare woningen voor onze jongeren is wat ons betreft een ‘must’. Wij willen dat minimaal 30 procent van nieuwe koopwoningen wordt toegewezen aan onze eigen inwoners. 

De komende jaren is herinrichting aan de orde voor een aantal prominente plaatsen in Nistelrode. Lokaal streeft er onder andere naar om het Dorpshuis met diens culturele waarde als gemeentelijk monument te behouden, het dorpsplein zo bruisend mogelijk te laten fungeren en scouting Mira Ceti te ondersteunen om haar hoofdlocatie te vernieuwen. Zo krijgen panden, plekken en organisaties die Nistelrode maken tot het fijne dorp dat het is, de kans om hun waarde te behouden en door te ontwikkelen. 

Verkeersveiligheid is ook een speerpunt in Nistelrode. Om die reden vindt Lokaal het van belang, omtrent de herinrichting Weijen, dat voetgangers en fietsers via de aansluiting van Weijen veilig door het dorp kunnen reizen. 

Om winkels in de centra te concentreren, en nog wat aantrekkelijker te zijn als woonplaats, vindt Lokaal het voor Nistelrode nog steeds een goede en reële optie dat er een tweede supermarkt wordt gerealiseerd. 

Om bovenstaande speerpunten mogelijk te maken roept Lokaal iedereen op om 14, 15 16 maart te gaan stemmen en te kiezen voor Lokaal. Want juist Lokaal denkt en werkt lokaal.

Archel Kerkhof, burgerlid Lokaal