Leefbare kernen in Bernheze: Samenwerking staat centraal!

De gemeente Bernheze bestaat uit vijf prachtige kernen, ieder met een eigen identiteit. Lokaal zet zich in voor een optimale leefbaarheid in alle dorpen van de gemeente Bernheze. Wonen is belangrijk maar leefbaarheid gaat verder dan stenen stapelen; het creëren van dynamische, sociale en duurzame gemeenschappen waar iedereen zich thuis voelt is essentieel. Daarbij is optimale toegankelijkheid van essentiële voorzieningen voor alle inwoners een prioriteit.
Lokaal gelooft in de kracht van samenwerken. De gemeente faciliteert en stimuleert initiatieven vanuit de samenleving, met participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit vraagt om een andere houding van de overheid, gericht op ondersteuning en verbinding. Maar leefbaarheid is ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Samenwerking tussen alle betrokkenen is cruciaal om de kernen van Bernheze nog prettiger te maken om te wonen, te werken en te leven.
De kracht van de kernen wordt versterkt door intergemeentelijke samenwerking. Openstaan voor elkaars ontwikkelingen en meedenken over bredere belangen bevordert saamhorigheid, betrokkenheid en begrip. Leefbaarheid betekent in elk dorp iets anders, en vraagt soms om ongelijke behandeling door de gemeente om gelijke kansen te creëren.
Lokaal wil de stem van de inwoners vertegenwoordigen. Input van inwoners is cruciaal om de leefbaarheid in de kernen te bevorderen. Kom in contact met raads- en/of burgerleden van Lokaal; zij staan klaar om u te helpen!
Acrchel Kerkhof