Vluchtelingenproblematiek

Op 1 februari is dan toch eindelijk de spreidingswet van kracht geworden. Onze gemeente behoort tot de 107 gemeenten waar nog geen asielzoekers zijn gehuisvest. Een jaar geleden heeft onze gemeenteraad uitgesproken dat Bernheze zijn verantwoordelijkheid moest nemen voor de opvang van 125 mensen. Het college is daarmee in gesprek gegaan met het COA maar tot vandaag is er nog geen overeenstemming. Op zich vreemd vanuit het COA bezien. De nood is immers hoog. De spreidingswet kent een aantal criteria op grond waarvan het aantal op te vangen asielzoekers zal oplopen.

Ook is Bernheze gehouden om Oekraïense vluchtelingen te huisvesten. Tot 1 april zijn er 200 gehuisvest aan de Zandkant; in het voormalige Rabobank-kantoor in Nistelrode worden Oekraïners opgevangen. En 28 vluchtelingen vinden hun onderdak in ‘Hotel de Leygraaf’ in Heeswijk-Dinther. Het college wilde deze mensen voor 1 januari jl. laten verhuizen naar Nistelrode. Dat stuitte bij deze vluchtelingen en vrijwilligers die hen ondersteunen op veel weerstand. Het college wil dit pand aankopen en onze fractie heeft op humanitaire gronden op 14 december de raad kunnen overtuigen dat zij kunnen blijven tot het pand is aangekocht en de verbouw van start gaat. Dat kan nog enkele maanden duren. Na de verbouw mogen zij weer terug. Tenslotte, de gemeente heeft de plicht om jaarlijks een aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning op te nemen, de statushouders. In 2023 heeft Bernheze hieraan voldaan.

Jan Bouwman, Raadslid LOKAAL