Welzijn, geluk en gezondheid voor heel Bernheze

Geplaatst in de Mooi Bernheze krant van 2 maart 2022.

Terwijl ik deze column schrijf, staat de wereld volledig op zijn kop. Mijn gedachten dwalen
regelmatig af naar de angst van mensen die voor hun leven moeten vrezen. De overgang naar
de gemeenteraadsverkiezingen staat in schril contrast hiermee. Wij mogen ons gelukkig
prijzen met ons leven in Bernheze. Maar we hebben toch met de nodige uitdagingen te maken.


Als team van Lokaal, vinden we het oprecht belangrijk, aandacht te hebben voor iedere
inwoner van Bernheze. Zéker van toepassing is, dat de meerderheid van de bewoners dient op
te komen voor de belangen van de minderheid. Daarom zijn de volgende speerpunten ook de
rode draad in ons verkiezingsprogramma:
Gezondheid voorop. Gezondheid heeft de afgelopen jaren een andere lading gekregen en we dienen ons hier extra op te focussen.
Niemand in de knel. Welzijn een andere belangrijke pijler die voor iedere inwoner van
Bernheze van toepassing dient te zijn. Maatwerk is hierbij de kreet!


Burger en ondernemer staan centraal. Flexibiliteit en meedenken om tot een passende
oplossingen te komen: daar staan wij voor!
Bernheze blijft zelfstandig. Lokaal wil de komende vier jaar extra inzetten op het verkleinen van afstand tussen inwoners en politiek. Wij zijn ervan overtuigd dat binnen de huidige gemeente de drempel sneller verlaagd kan worden.


Bouwen naar behoefte in alle kernen: Hier ligt de nadruk op goedkope en middel dure koop
en huurwoningen, zeker ook voor onze eigen jongeren en senioren. Zo blijft Bernheze een dynamische sociale gemeente.

Gerjo van Kessel, Raadslid Lokaal