Asielopvang

Vorige week kwam in het nieuws dat als gevolg van een te verwachten toename van het aantal
asielzoekers er mogelijk weer een situatie in Ter Apel gaat ontstaan waarbij vluchtelingen buiten
moeten slapen.
Eind vorig jaar woonde ik een lezing bij van Artsen zonder Grenzen, waarbij verslag werd gedaan van de situatie die voor hen aanleiding was om aldaar in te grijpen. Er ontstond voor hen daar een rampscenario op grond waarvan men direct ingrijpt. Nederland moest zich toen diep en diep schamen.
Nog altijd is er geen oplossing voor de opvangproblematiek.
Verdeeldheid tussen de coalitiepartijen in het kabinet (VVD en CDA vinden dat instroom omlaag moet; D66 en CU vinden van niet) heeft er o.a. toe geleid dat de spreidingswet niet voor de zomer valt te verwachten (gemeenten worden verplicht voor opvang zorg te dragen)
Maar los daarvan ben ik van mening dat gemeenten moreel verplicht zijn maatregelen te treffen.
De gemeenteraad heeft zich daarover gelukkig positief uitgesproken. Wij zijn een gastvrije gemeente die vluchtelingen gastvrij opvangt.
Bij een regionale doorvertaling van het aantal op te vangen asielzoekers komt dit voor Bernheze neer op 116 plekken. Bij de taakstelling voor het huisvesten van statushouders (vergunninghouders) lopen wij voor op de landelijke norm.
Voor Oekraïners zijn nu 135 plaatsen gerealiseerd. Volgens het regioplan moet dat aantal nog iets omhoog.
Het college is nu bezig voor de genoemde huisvestingsvraagstukken locaties te zoeken. Draagkracht binnen onze gemeenschap, als voor het bieden van zorg en ondersteuning, is daarbij belangrijk.

Jan Bouwman, raadslid Lokaal