Het vizier gericht op 2023

Tijdens de aankomende raadsvergaderingen van 3 en 10 november a.s. is een belangrijk onderdeel: het vooruitkijken naar de toekomst. Het bestuursprogramma en de programmabegroting zijn daar uitgelezen documenten voor! Maar wie durft er op dit moment nog onbezorgd en vol overtuiging naar de toekomst te kijken? Alle huidige problemen raken iedere inwoner van Bernheze in meer of mindere mate. Corona heeft nog steeds een dagelijks effect op een groot aantal mensen. Daarnaast zijn er nog een groot aantal problemen die ons direct of indirect raken en waardoor vooruitkijken er niet rooskleurig uitziet. Denk aan energiearmoede en de recessie als gevolg van de torenhoge inflatie die ons direct raken.

Duidelijk is geworden dat financiële slagkracht, gezondheid en welzijn daardoor nog meer met elkaar verbonden zijn dan ze al waren. Een aantal zaken worden landelijk aangepakt, maar ook de gemeente dient hierin volgens ons een belangrijke rol te spelen. In het bestuursprogramma en ook in de programmabegroting is een paragraaf Positieve Gezondheid opgenomen in het hoofdstuk Gezonde zorgzame gemeente. Om een gezonde en zorgzame gemeente te zijn en te blijven, zijn het vroegtijdig signaleren en het oplossingsgericht denken als het gaat om schuldhulpverlening belangrijke aandachtspunten. Dit zijn items waar de gemeente een belangrijke rol kan en dient te vervullen! Wij zullen hiervoor én voor de toekomst tijdens deze aankomende raadsvergaderingen specifiek aandacht voor vragen. 

Want we willen toch dat iedereen weer een beetje vooruit durft te kijken!

Gerjo van Kessel, Raadslid.