Kopzorgen

In onze gemeente kennen wij een rijk verenigingsleven waar veel vrijwilligers actief zijn en zich belangeloos inzetten voor de vereniging en de diverse activiteiten. Onlangs is er een onderzoek afgerond door het Register van Verenigingsbestuurders waaruit bleek dat er bij de (sport)verenigingen vaak sprake is van een structurele overbelasting voor de bestuurders en de vele vrijwilligers. Zij maken zich ernstige kopzorgen over een veeleisende overheid, extreem stijgende (energie)kosten, de terugloop in beschikbare bestuurders, teruglopende ledenaantallen, enz. enz. Veel kostbare energie gaat dan zitten in de verkeerde dingen en de kerntaken komen daarmee in het geding. Ook in onze gemeente kennen wij verenigingen die het lastig vinden om bekwame bestuurders aan te trekken of te behouden. Jongeren zijn bijna niet meer te motiveren om in een bestuur te gaan zitten. Daarbij komt dat volgens het onderzoek veel gemeenten steeds vaker een zakelijke benadering kiezen die haaks staat op het vrijwilligerswerk. Op grond van de uitkomsten van dit onderzoek heeft Lokaal kortgeleden vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders van onze gemeente om de signalen onder de aandacht van het college te brengen en te vragen of en op welke wijze de gemeente ondersteuning kan bieden aan de verenigingen. Door het Register van Verenigingsbestuurders werden een aantal aanbevelingen gedaan die wij als Lokaal van harte onderschrijven en onder de aandacht van het college hebben gebracht. Zijn de problemen voor u als vereniging herkenbaar? Schroom dan niet om contact op te nemen met de gemeente. Wellicht komt er een oplossing. Hieke Stek