Tegenstrijdige belangen

De ruimte is schaars terwijl de bevolking steeds meer toeneemt. Waar moeten we huizen bouwen?

In opdracht van de Provincie zijn de Brabantse gemeenten en dus ook Bernheze verplicht om zoveel mogelijk in te breiden bij bouwplannen. Dat betekent dat de lege plekken in de dorpen zoveel mogelijk benut moeten worden om te bouwen. Omdat de ruimte schaars is en de grondprijs daardoor hoog is, ontstaat er de wens om zoveel mogelijk in de hoogte te bouwen waar dat maar mogelijk is. De provincie wil namelijk niet dat er steeds maar weer uitgebreid wordt en het platteland (buitengebied) steeds meer in de verdrukking komt.

Oké, daar is iets voor te zeggen, maar tegelijkertijd willen wij allen ook meer groen in onze kernen. Zo verdween in Heesch het bekende Narcisveld en zijn er nu plannen om een appartementencomplex te gaan bouwen bij de Emmausschool. Binnen onze gemeente hebben wij bepaald dat tenminste 25% van de ruimte groen zou moeten zijn. In de nieuwbouwwijken is dat wel te realiseren, maar in oudere wijken halen we dat percentage niet. Ook is er in de oudere wijken vaak een tekort aan parkeerplaatsen.  De wens tot vergroening van onze dorpen staat haaks op de opdracht om primair te gaan voor inbreiden.

Diezelfde provincie staat wel toe dat er in het buitengebied zogenaamde ‘ruimte voor ruimte” – kavels worden uitgegeven. Daar komen dan vaak kasten van huizen, terwijl er op- eenzelfde kavel meer kleinere woningen gebouwd kunnen worden. Voor dat laatste pleit Lokaal al langere tijd.

Frans van de Ven